• Må-Fre 9.00-15.00
  • Snabb leverans
  • 050 550 8827
  • astrofus@suomennavigaatioliitto.com
  • Debit-, kreditkort eller faktura
  • Må-Fre 9.00-15.00
  • Snabb leverans
  • 050 550 8827
  • astrofus@suomennavigaatioliitto.com
  • Debit-, kreditkort eller faktura

NAVIGATIONSFÖRBUNDET

Förbundets ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskap i navigation samt befrämja trafikkulturen till sjöss bland amatörsjöfarande.

I praktiken verkställs stadgan genom att bl.a. producera kvalitativt skolningsmaterial (böcker och övningssjökort) och genom att ordna lärarskolning stödja lärarna i deras arbete. Detta möjliggör enhetliga förhållanden för den navigationsutbildning som genomförs i medlemsföreningarnas regi. Genom att två gånger i året ordna landsomfattande examen, kartläggs navigationsstuderandens kunnande och kvaliteten på skolningen. Till dags dato har över 170 000 godkända examensprestationer utförts.

Läs mera på https://www.suomennavigaatioliitto.com